Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec prowadzi sprawy egzekucyjne na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. na terenie apelacji warszawskiej, natomiast właściwość terytorialna w zakresie egzekucji z nieruchomości obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku, a w szczególności: miasta i gminy miejskie: Otwock i Józefów oraz gminy Karczew (miejsko-wiejska), Celestynów, Kołbiel i Wiązowna.

Art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25)

Art.  10.  1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2.  W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3.  Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

( wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Formularze”)

 

Zasięg terytorialny czynności w ramach Apelacji Warszawskiej

Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie
i Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Jednostki podległe Sądowi Okręgowemu w Warszawie to :

 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Jednostki podległe Sądowi Okręgowemu Warszawa- Praga w Warszawie to :

 • Sąd Rejonowy w Legionowie,
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Otwocku,
 • Sąd Rejonowy w Wołominie,
 • Sąd Rejonowy  dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ.